Perhoboxiin

Kalatalousyksikkö
TIEDOTE

Rovaniemi 5.7.2001

TENOJOELLA NORJAN RANTAAN RANTAUTUVIEN KALASTAJIEN DESINFIOINTIMÄÄRÄYKSET 16.7.2001 ALKAEN

Norjassa on voimassa eläinlääkintöviranomaisen asettamat desinfiointimääräykset kalastajille. Näiden määräysten mukaisesti ulkomaalaisten Norjassa kalastavien on desinfioitava kalastusvälineensä ja pyy-dettäessä esitettävä kalastuksenvalvojille desinfiointitodistus. Tämä sääntö koskee myös Tenojoella ka-lastavia venekalastajia jotka rantautuvat Norjan rantaan soutuvuoroaan odottamaan tai muutoin levähtämään.

Lapin TE-keskus ja Finnmarkin Fylke ovat asiasta käytyjen neuvottelujen tuloksena sopineet, että Nor-jan puolen kalastuksen valvojat voivat kysyä desinfiointitodistuksia Norjaan rantautuneilta Tenojoen kalastajilta maanantaista 16.7.2001 alkaen.

Lapin TE-keskus lisää Suomen puolen desinfiointimahdollisuuksia Tenojokivarressa. Ensi viikon aikana kaikkiin kalastusluvan myyntipaikkoihin järjestetään desinfiointimahdollisuus. Desinfioinnista kirjoite-taan tarvittaessa todistus joka käy myös Norjassa. Desinfiointi maksaa 30 mk.

Norjalaisten tiukentuneen käytännön ei uskota enää 16.7.2001 jälkeen aiheuttavan ruuhkia Suomen puolen desinfiointipisteisiin, koska Tenojoen kalastajamäärät alkavat silloin jo vähentyä.

Lisätietoja:
Kalatalousjohtaja
Olli Tuunainen puh. 016- 368 7381
Valvontakalastusmestari
Kare Koivisto 0400-211898

Tiedotteet alkuun

  Perhoboxiin