Tiedote 10.04.2001

  Janne Kyrö

Tiedotusvälineet

Julkaisuvapaa heti

 

Lapin TE-keskus sai Tenojoen kalastusmatkailijoiden lohenpyyntiä koskevat neuvottelut päätökseen. Tenon lohenkalastus käynnistyy pienin muutoksin.

Tenojoen kalastussopimuksen 7 artiklan mukaiset lohenkalastusta koskevat kalastussääntöneuvottelut siirtyivät Lapin Lääninhallitukselta Lapin työvoima- ja elinkeinokeskuksen kalatalousyksikön tehtäviin vuoden 2000 alusta lukien. Lapin TE-keskuksen kalatalousyksikkö neuvotteli Finnmarkin Fylkesmannin kanssa seuraavat muutokset kalastusmatkailijoiden lohenpyyntiin kesälle 2001.

  • Lohenkalastusta veneellä on mahdollista 21.00-14.00 välisenä aikana ilman paikallista soutajaa kaikkina kalastuspäivinä.

  • Alle 16-vuotiaat lapset saavat käyttää heittokohoa kalastaessaan rannalta perholla. Tarkoituksena on perheiden viihtyvyyden parantaminen, jolloin lapset voivat osallistua vaikkapa harrinpyyntiin.

  • Boratbockan lupakiintiö (35kpl/vrk) säilyi ennallaan norjalaisen osapuolen pitäessä sitä välttämättömänä. Lupien saannin tasapuolisuuden vuoksi, myyntipisteeseen laitetaan päivälistat, joihin jokainen voi laittaa nimensä arvontaa varten. Tapa on yleinen monilla Skandinavian lohijoilla. Arvonnan suorittamisesta annetaan tarkat tiedot lähiaikoina.

  • Kalastuslupien hintoihin tehtiin ns. inflaatiotarkistus, sillä lupien hintoja ei ole tarkastettu kymmeneen vuoteen. Tulevalla kaudella venelupa maksaa 210 mk/vrk, rannaltakastuslupa 120 mk/vrk. Inarinjoella luvanhinta on entinen 60 mk/vrk. Lupien myynnissä ollaan siirtymässä enenevässä määrin atk-pohjaiseen järjestelmää, joka tehostaa myyntitoimintaan.

Kesän 2000 lohisaalis oli kolmanneksi paras vuoden 1972 jälkeen, hieman yli 200 tn. Tulevasta kalastuskaudesta odotetaan myös hyvää. Lapin TE-keskus kantaa erityistä huolta siitä, että lohiloisen eteneminen Teno- ja Näätämöjokeen estetään. Norjalaisilla on jo käytössään hyvä ja turvallinen aine, Wirkon S, jolla on mahdollista desinfioida esim. Tornion- ja Muonionjoella käytetyt kalastusvälineet. Välineet ja aineet pyritään järjestämään jokaiseen luvanmyyntipisteeseen. Lapin TE-keskus toivoo, että ensikesän lähes 10 000 lohituristia (n. 30 000 lupavuorokautta) huolehtisivat Euroopan parhaimman lohijoen ainutkertaisesta kalakannasta.

Lisätietoja Tenon kalastussäänt muutoksista saa Lapin TE-keskuksesta Kalatalousjohtaja Olli Tuunaiselta (016-368 7381) tai Valvontakalastusmestari Kare Koivistolta (016-368 7383).

Lapin TE-keskus
Kalatalousjohtaja: Olli Tuunainen
Valvontakalastusmestari: Kare Koivisto

JAKELU: Tiedotusvälineet