Perhoboxi alkuun

Tiedotteet alkuun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EELA tiedottaa - Tutkimushanke Gyrodactylus salaris -loisesta:

14.08.2003 Tutkimushanke Gyrodactylus salaris -loisesta:
Tenojoen lohen poikasten vastustuskykyä tutkitaan

Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen (EELA) Oulun alueyksikössä käynnistyi keväällä 2003 Gyrodactylus salaris -loistutkimus, jossa selvitetään eri Gyrodactylus salaris -kantojen taudinaiheuttamiskykyä ja levinneisyyttä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kokeellisesti Tenojoen lohen jokipoikasten vastustuskykyä loista vastaan tartuttamalla niitä Itämeren alueen loisilla.
Gyrodactylus salaris -loinen on pieni, lohen evillä ja iholla elävä mato eikä se estä kalojen käyttöä ihmisravinnoksi.Loista tavataan luontaisesti Itämeren alueen lohilla, eikä se näissä vesistöissä aiheuta näkyviä ongelmia. Loinen on hyvin yleinen mm. Tornionjoen lohenpoikasilla.
Norjassa Gyrodactylus salaris -tartunta on tuhonnut usean joen lohikannan. Suomessa loista esiintyy suhteellisen harmittomana myös kalankasvatuslaitosten kirjolohissa ja harvalukuisena sitä tavataan esimerkiksi harjuksissa. Tarkoituksena onkin selvittää loisen luontaista levinneisyyttä lohella ja harjuksella. Lisäksi kartoitetaan vaarallisten ja harmittomien Gyrodactylus-loiskantojen esiintymistä suomalai-sessa vesiviljelyssä.
Kokeelliset tutkimukset tehdään EELAn Oulun alueyksikön akvaarioissa.
Tenojoki on yksi maailman merkittävimmistä luonnonvaraisen Atlantin lohen lisääntymisjoista, ja se kuuluu Gyrodactylus salaris -loisen vastustamisessa erityiseen EU:n suojavyöhykkeeseen. Suojavyöhykkeellä olevia Jäämereen laskevia vesistöjä koskevat elävien kalojen siirtokiellot ja -rajoitukset, joiden tarkoituksena on mm. ehkäistä loisen leviäminen alueelle Itämeren puoleisista vesistöistä.
Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt varoja tutkimuksen rahoittamiseksi maatilatalouden kehittämisrahastosta (MAKERA). EELA tekee tutkimusta yhteistyössä Oulun yliopiston biologian laitoksen kanssa. Toistaiseksi tutkimussuunnitelma koskee vuosia 2003-2004. Tulosten perusteella voidaan suunnitella tehokasta - ja toivottavasti myös taloudellisesti edullista - Gyrodactylus salaris -loisen torjuntastrategiaa.

Lisätietoja:
Tutkija Pasi Anttila, EELA, Oulun alueyksikkö, p. 08-5622 600
Tutkija Jussi Kuusela, EELA, Oulun alueyksikkö, p. 08-5622 600
Dosentti Jaakko Lumme, Oulun yliopisto, biologian laitos, p. 08-553 1783